Breaking News
  • 025 Al Furqan

    025 Al Furqan

    SURAT 25 Al-Furqân: Pemisah (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 77 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan bagi...

Recent Posts

Recent Posts

025 Al Furqan

Al furqan

SURAT 25 Al-Furqân: Pemisah (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 77 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan bagi segala bangsa Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Maha-berkah Dia Yang telah menurunkan Pemisah kepada hamba-Nya, agar1 ia menjadi juru ingat bagi sekalian bangsa.2   2. Yang mempunyai kerajaan langit dan ... Read More »

024 An Nur

An Nur

SURAT 24 An-Nûr: Cahaya (Diturunkan di Madinah, 9 ruku’, 64 ayat)   Ruku’ 1: Undang-undang tentang zina Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. (Ini adalah) Surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan, dan di dalamnya Kami wahyukan ayat-ayat yang terang, agar kamu ingat.   2. Wanita yang ... Read More »

023 Al Mukminun

Al Mukminun

JUZ XVIII SURAT 23 Al Mukminun : Kaum Mukmin (Diturunkan di Makkah: 6 ruku’, 118 ayat)   Ruku’ 1: Kemenangan kaum mukmin Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih   1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.1712   2. (Yaitu) orang yang khusyu’ dalam shalatnya.   3. Dan orang yang menjauhkan ... Read More »