Breaking News
 • Al furqan

  025 Al Furqan

  SURAT 25 Al-Furqân: Pemisah (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 77 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan bagi…

 • An Nur

  024 An Nur

  SURAT 24 An-Nûr: Cahaya (Diturunkan di Madinah, 9 ruku’, 64 ayat)   Ruku’ 1: Undang-undang tent…

 • Al Mukminun

  023 Al Mukminun

  JUZ XVIII SURAT 23 Al Mukminun : Kaum Mukmin (Diturunkan di Makkah: 6 ruku’, 118 ayat)   Ruku’ …

 • Al Anbiya

  021 Al Anbiya

  JUZ XVII SURAT 21 Al-Anbiyâ’: Para Nabi (Diturunkan di Makkah, 7 ruku’, 112 ayat) Ruku’ 1: Keputusan…

 • Al Hajj

  022 Al Hajj

  SURAT 22 Al Hajj: Haji (Diturunkan di Makkah, 10 ruku’, 78 ayat)   Ruku’ 1: Keputusan Tuhan Den…

Sejarah Al Quran

Emansipasi Wanita

Kehidupan Setelah Mati

Toleransi Islam

Al Quran dan Kitab Lain

Mukjizat Al Quran

Recent Posts

025 Al Furqan

Al furqan

SURAT 25 Al-Furqân: Pemisah (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 77 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan bagi segala bangsa Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Maha-berkah Dia Yang telah menurunkan Pemisah kepada hamba-Nya, agar1 ia menjadi juru ingat bagi sekalian bangsa.2   2. Yang mempunyai kerajaan langit dan …

Read More »

024 An Nur

An Nur

SURAT 24 An-Nûr: Cahaya (Diturunkan di Madinah, 9 ruku’, 64 ayat)   Ruku’ 1: Undang-undang tentang zina Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. (Ini adalah) Surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan, dan di dalamnya Kami wahyukan ayat-ayat yang terang, agar kamu ingat.   2. Wanita yang …

Read More »

023 Al Mukminun

Al Mukminun

JUZ XVIII SURAT 23 Al Mukminun : Kaum Mukmin (Diturunkan di Makkah: 6 ruku’, 118 ayat)   Ruku’ 1: Kemenangan kaum mukmin Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih   1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.1712   2. (Yaitu) orang yang khusyu’ dalam shalatnya.   3. Dan orang yang menjauhkan …

Read More »