Breaking News
Home / Tentang Al Quran terjemah dan tafsir ini

Tentang Al Quran terjemah dan tafsir ini

06062014797_rev

Al Quran terjemah dan tafsir yang berada di blog ini kami ambil dari Quran Suci Terjemah dan Tafsir karya Maulana Muhammad Ali terjemahan bahasa Indonesia terbitan tahun 2014. Al-Quran yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa negara, salah satunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun tahun 1970 dari edisi bahasa Inggris tahun 1951. Tafsir ini pernah dijadikan salah satu sumber Terjemahan dan tafsir dari Quran Departement agama (paling tidak) pada tahun 1985-1986. Di point 18 adalah Edisi Bahasa Inggrisnya sedangkan di point 20 merupakan terjemahan bahasa Belanda

Komentar mengenai Quran Suci Terjemah dan Tafsir Maulana Muhammad Ali: “Tatkala pertama kali saya diajak bermusyawarah oleh saudara kita Haji Oemar Sa’id Tjokroaminoto tentang maksudnya dengan beberapa saudara bangsa kita daripada kaum Muslimin, akan mengusahakan salinan kepada bahasa Melayu daripada salinan dan tafsir Qur’an, karangan “Maulwi Muhammad Ali”, seorang kaum terpelajar Bangsa Hindi, yang telah beroleh gelaran M.A. dan LL.B., daripada sekolah-sekolah tinggi Inggris, pada waktu itu tidak sedap hati saya.

“Tidak sedap! Tapi bukanlah karena isi salinan dan tafsir karangan pujangga Hindi itu. Pada waktu itu sudah lebih setahun saya kenal dan kerap-kerap muthala’ah (mempelajari) isi kitab itu, dan pada sebaik-baik pendapatan saya adalah karangan itu banyak keutamaannya, yang menjadi penerangan bagi pengertian Agama Islam, istimewa ajaran, pendidikan dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalam kitab Allah itu. Dan sekali-kali tidaklah saya mendapati barang sesuatu, yang akan menyesatkan paham dan Iman Keislaman kepada seseorang pembaca, yang membaca dengan memakai pikiran dan pengertian yang sederhana.

“Biar berapapun ‘moderen’-nya keterangan-keterangan dalam karangan Maulwi Muhammad Ali itu, berapapun takluknya kepada ilmu pengetahuan (wetenschappelijk), akan tetapi sepanjang pendapatan penyelidikan saya, selamat ia daripada paham kebendaan (materialisme) dan daripada paham ‘ke-aqlian’ (rasionalisme), paham keghaiban (mistik), yang menyimpang daripada iman dan tauhid Islam yang benar. Tegasnya terpelihara ia daripada kesesatan Dahriyah, Mu’tazilah dan Batiniyah. — K.H. Agoes Salim, Pahlawan Nasional Pendiri Bangsa

“Barangkali tak ada orang yang lebih lama atau lebih banyak membaktikan hidupnya dalam perkara kebangkitan Islam, daripada Maulvi Muhammad Ali dari Lahore. Menurut hemat saya, karya beliau sekarang ini adalah yang paling indah. Buku ini berisi uraian tentang agama Islam yang ditulis oleh orang yang amat mahir dalam hal Sunnah Nabi, yang jiwanya tergores oleh perasaan malu yang disebabkan karena merosotnya umat Islam selama lima abad, dan yang hatinya penuh dengan harapan akan bangkitnya agama Islam, yang tanda-tandanya dapat dilihat sekarang ini di mana-mana. Tanpa menyimpang serambutpun dari posisi tradisionil tentang hal ibadah dan syari’at agama, beliau menunjukkan lapangan luas yang memperbolehkan dan membenarkan adanya perubahan-perubahan, karena dalam hal ini aturan dan pelaksanaannya tak didasarkan atas undang-undang Qur’an atau Sunnah Nabi saw.” — Mr. Pickthall, majalah Islamic Culture bulan Oktober 1936

“Jika orang mengingkari keistimewaan tafsir Maulvi Muhammad Ali yang besar sekali pengaruhnya dan besar pula faedahnya bagi orang yang baru saja memeluk Islam, berarti mengingkari sinar matahari. Tafsir ini membantu meng-Islam-kan beribu-ribu orang kafir, dan mendekatkan beratus-ratus ribu orang kafir kepada Islam. Berbicara tentang diriku sendiri, dengan segala senang hati saya akui bahwa tafsir ini merupakan salah satu dari beberapa kitab yang menyebabkan saya memeluk Islam, lima belas atau enam belas tahun yang lalu tatkala saya dalam kegelapan, kekafiran dan keragu-raguan. Bahkan Maulana Muhammad Ali dari Majalah ‘Comrade’, sangat tertarik dan selalu memuji-muji tafsir ini.” — Maulana ‘Abdul Majid Daryabadi, pengasuh majalah Such di Lucknow 25 Juni 1943

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes