Breaking News
Home / Al-Quran

Al-Quran

025 Al Furqan

Al furqan

SURAT 25 Al-Furqân: Pemisah (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 77 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan bagi segala bangsa Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Maha-berkah Dia Yang telah menurunkan Pemisah kepada hamba-Nya, agar1 ia menjadi juru ingat bagi sekalian bangsa.2   2. Yang mempunyai kerajaan langit dan …

Read More »

024 An Nur

An Nur

SURAT 24 An-Nûr: Cahaya (Diturunkan di Madinah, 9 ruku’, 64 ayat)   Ruku’ 1: Undang-undang tentang zina Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. (Ini adalah) Surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan, dan di dalamnya Kami wahyukan ayat-ayat yang terang, agar kamu ingat.   2. Wanita yang …

Read More »

023 Al Mukminun

Al Mukminun

JUZ XVIII SURAT 23 Al Mukminun : Kaum Mukmin (Diturunkan di Makkah: 6 ruku’, 118 ayat)   Ruku’ 1: Kemenangan kaum mukmin Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih   1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.1712   2. (Yaitu) orang yang khusyu’ dalam shalatnya.   3. Dan orang yang menjauhkan …

Read More »

021 Al Anbiya

Al Anbiya

JUZ XVII SURAT 21 Al-Anbiyâ’: Para Nabi (Diturunkan di Makkah, 7 ruku’, 112 ayat) Ruku’ 1: Keputusan sudah dekat Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Sudah dekat bagi manusia perhitungan mereka, sedangkan mereka berpaling, tak menghiraukan.   2. Tiada datang kepada mereka Peringatan baru dari Tuhan mereka, …

Read More »

022 Al Hajj

Al Hajj

SURAT 22 Al Hajj: Haji (Diturunkan di Makkah, 10 ruku’, 78 ayat)   Ruku’ 1: Keputusan Tuhan Dengan nama Allah, Yang maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu; sesungguhnya guncangan1668 Sa’ah adalah sesuatu yang mengerikan.1669   2. Pada hari kamu melihat itu, tiap-tiap wanita yang menyusui, …

Read More »

020 Tha Ha

Tha Ha

SURAT 20 Tha Ha (Diturunkan di Makkah, 8 ruku’, 135 ayat)   Ruku’ 1: Nabi Musa dipanggil Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Wahai manusia.1573   2. Kami tak menurunkan Qur’an kepada engkau agar engkau celaka.1574   3. Melainkan itu adalah peringatan bagi orang yang takut.   …

Read More »

019 Maryam

Maryam

SURAT 19 Maryam: Siti Maryam (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 98 ayat)   Ruku’ 1: Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Tuhan Yang Maha-cukup, Yang memberi petunjuk, Yang Maha-berkah, Yang Maha-tahu, Yang Maha-benar.1530   2. Uraian tentang rahmat Tuhan dikau kepada hamba-Nya, …

Read More »

018 Al Kahfi

Al Kahfi

SURAT 18 Al Kahfi: Gua (Diturunkan di Makkah, 18 ruku’, 110 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan terhadap kaum Kristen Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Segala puji kepunyaan Allah, Yang menurunkan Kitab kepada hamba-Nya, dan tak membuat itu bengkok.1   2. Petunjuk yang benar,1478a untuk memberi peringatan …

Read More »

017 Bani Israil

Bani Israil

JUZ XV SURAT 17 Bani Israil: Keturunan Israil (Diturunkan di Makkah, 12 ruku’, 111 ayat)   Ruku’ 1: Bangsa Israil dihukum dua kali Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Maha-suci Dia Yang menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjid Suci ke Masjid yang jauh, yang sekelilingnya Kami …

Read More »

016 An Nahl

An Nahl

SURAT 16 An Nahl: Lebah (Diturunkan di Makkah, 16 ruku’, 128 ayat)   Ruku’ 1: Wahyu Ilahi dibuktikan kebenarannya oleh alam Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Perintah Allah akan terjadi, maka janganlah kamu menggesa-gesa itu.1354 Maha-suci Dia, dan Maha-luhur Dia melebihi apa yang mereka sekutukan.   …

Read More »
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes