Breaking News

020 Tha Ha

Tha Ha

SURAT 20 Tha Ha (Diturunkan di Makkah, 8 ruku’, 135 ayat)   Ruku’ 1: Nabi Musa dipanggil Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Wahai manusia.1573   2. Kami tak menurunkan Qur’an kepada engkau agar engkau celaka.1574   3. Melainkan itu adalah peringatan bagi orang yang takut.   …

Read More »

019 Maryam

Maryam

SURAT 19 Maryam: Siti Maryam (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 98 ayat)   Ruku’ 1: Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Tuhan Yang Maha-cukup, Yang memberi petunjuk, Yang Maha-berkah, Yang Maha-tahu, Yang Maha-benar.1530   2. Uraian tentang rahmat Tuhan dikau kepada hamba-Nya, …

Read More »

018 Al Kahfi

Al Kahfi

SURAT 18 Al Kahfi: Gua (Diturunkan di Makkah, 18 ruku’, 110 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan terhadap kaum Kristen Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Segala puji kepunyaan Allah, Yang menurunkan Kitab kepada hamba-Nya, dan tak membuat itu bengkok.1   2. Petunjuk yang benar,1478a untuk memberi peringatan …

Read More »

017 Bani Israil

Bani Israil

JUZ XV SURAT 17 Bani Israil: Keturunan Israil (Diturunkan di Makkah, 12 ruku’, 111 ayat)   Ruku’ 1: Bangsa Israil dihukum dua kali Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Maha-suci Dia Yang menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjid Suci ke Masjid yang jauh, yang sekelilingnya Kami …

Read More »

016 An Nahl

An Nahl

SURAT 16 An Nahl: Lebah (Diturunkan di Makkah, 16 ruku’, 128 ayat)   Ruku’ 1: Wahyu Ilahi dibuktikan kebenarannya oleh alam Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Perintah Allah akan terjadi, maka janganlah kamu menggesa-gesa itu.1354 Maha-suci Dia, dan Maha-luhur Dia melebihi apa yang mereka sekutukan.   …

Read More »

015 Al Hijr

Al Hijr

SURAT 15 Al Hijr: Gunung Batu (Diturunkan di Makkah, 6 Ruku’, 99 ayat)   Ruku’ 1: Qur’an dijaga Dengan nama Allah, Yang Maha-pengasih, Yang Maha-penyayang.   1. Aku, Allah, Yang Maha-melihat. Ini adalah ayat-ayat Kitab dan Qur’an yang membikin jelas. JUZ XIV   2. Kerap kali orang-orang kafir menginginkan sekiranya …

Read More »

014 Ibrahim

SURAT 14 Ibrahim (Diturunkan di Makkah, 7 ruku’, 52 ayat)   Ruku’ 1: Wahyu menghalau kegelapan Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih   1. Aku, Allah, Yang Maha-melihat. Kitab telah Kami turunkan kepada engkau, agar engkau mengeluarkan manusia, dengan izin Tuhannya, dari gelap ke terang, (yaitu) ke jalan Tuhan …

Read More »

013 Ar-Ra’d

Ar-Ra'ad

SURAT 13 Ar-Ra’d: Petir (Diturunkan di Makkah, 6 ruku’, 43 ayat)   Ruku’ 1: Kebenaran Wahyu Ilahi Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Aku, Allah, Yang Maha-tahu, Yang Maha-melihat.1261 Ini adalah ayat-ayat Kitab. Dan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan dikau adalah Kebenaran, tetapi kebanyakan manusia …

Read More »

012 Yusuf

SURAT 12 Yûsuf (Diturunkan di Makkah, 12 ruku’, 111 ayat)   Ruku’ 1: Impian Nabi Yusuf Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Aku, Allah Yang Maha-melihat. Ini adalah ayat-ayat Kitab yang terang.   2. Sesungguhnya Kami menurunkan ini — Qur’an bahasa Arab — agar kamu mengerti.   …

Read More »

011 Hud

SURAT 11 Hud (Diturunkan di Makkah, 10 ruku’, 123 ayat)   Ruku’ 1: Peringatan Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Aku, Allah, Yang Maha-melihat. (Ini adalah) Kitab yang ayat-ayatnya bercirikan hikmah, lalu diterangkan dengan jelas, dari Yang Maha-bijaksana, Yang Maha-waspada.   2. Agar kamu tak mengabdi kepada …

Read More »
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes