Breaking News

010 Yunus

yunus

SURAT 10 Yunus (Diturunkan di Makkah, 11 ruku’, 109 ayat)   Ruku’ 1: Kebenaran Wahyu Ilahi Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. 1. Aku, Allah, Yang Maha-melihat.1109 Ini adalah ayat-ayat Kitab yang penuh Hikmah.1110   2. Apakah mengherankan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang pria dari golongan mereka: …

Read More »

009 Al Baraah

Al Baraah

SURAT 9 Al Baraah: Permakluman Bebas (Diturunkan di Madinah, 16 ruku’; 129 ayat)   Ruku’ 1: Permakluman bebas   1. Permakluman bebas dari Allah dan Utusan-Nya kepada orang-orang musyrik yang membuat perjanjian dengan kamu.1030   2. Maka berkelilinglah di bumi selama empat bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tak dapat melarikan …

Read More »

008 Al Anfal

SURAT 8 Al Anfal : Dana Sukarela (Diturunkan di Madinah, 10 ruku’, 75 ayat) Ruku’ 1: Dana sukarela Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. 1. Mereka bertanya kepada engkau tentang dana sukarela. Katakanlah: Dan sukarela itu untuk Allah dan Utusan.979 Maka bertaqwalah kepada Allah dan damaikanlah perselisihan di antara …

Read More »

007 Al Araf

Al Araf

SURAT 7 Al-Araf: Tempat Yang Luhur (Diturunkan di Makkah, 24 ruku’, 206 ayat) Ruku’ 1: Hancurnya para musuh Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih 1. Aku, Allah, Yang Maha-tahu, Yang Maha-benar853   2. (Ini adalah) Kitab yang diturunkan kepada engkau — maka janganlah ada kesempitan dalam dada engkau tentang …

Read More »

006 Al Anam

Quran surat Al Anam

SURAT 6 Al-Anam: Ternak (Diturunkan di Makkah, 20 ruku’, 165 ayat)     Ruku’ 1: Kemenangan akhir Keesaan Ilahi Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Segala puji kepunyaan Allah, Yang menciptakan langit dan bumi dan Yang membuat gelap dan terang. Namun orang-orang kafir membuat tandingan terhadap Tuhan …

Read More »

005 Al Maidah

Studiquran

SURAT 5 Al Maidah: Hidangan (Diturunkan di Madinah, 16 ruku’, 120 ayat)   Ruku’ 1: Kesempurnaan agama pada Islam Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih   1. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji.656 Dihalalkan kepada kamu binatang ternak, kecuali apa yang dibacakan kepada kamu, dengan tak melanggar larangan berburu …

Read More »

004 An Nisa

Al Quran An Nisa

An Nisa: Wanita (Diturunkan di Madinah, 24 Ruku’, 176 ayat)     Ruku’ 1: Tugas para wali terhadap anak yatim Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. 1. Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu, yang menciptakan kamu dari jiwa satu, dan menciptakan jodohnya dari (jenis) yang sama,531 dan membiakkan dari …

Read More »

003 Ali Imran

SURAT 3 Âli ‘Imrân (Ali Imran) : Keluarga Imran (Diturunkan di Madinah, 20 ruku’, 200 ayat)     Ruku’ 1: Peraturan penafsiran Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. 1. Aku, Allah, Yang Maha-tahu, Al­lah380   2. Allah, tak ada Tuhan selain Dia, Yang Hidup-kekal, Yang Maujud sendiri, Yang sekalian …

Read More »

002 Al Baqarah

Al Baqarah: Sapi (Diturunkan di Madinah, 40 ruku’, 286 ayat)   Ruku’ 1: Ajaran pokok agama Islam   Dengan nama Allah, Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   1. Aku, Allah, Yang Maha-tahu11   2. Kitab12 ini,13 tak ada keragu-raguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang yang memenuhi kewajiban14 dan menjaga diri …

Read More »

001 Al Fatihah

Juz 1 Surat 001 Al Fatihah Pembukaan (Diturunkan di Makkah, 7 ayat)     Surat 001 Al Fatihah Pembukaan Dengan1 nama Allah,2 Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih,3   1. Segala puji4 kepunyaan Allah, Tuhan5 sarwa sekalian alam,6   2. Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih.   3. Yang memiliki7 Hari Pembalasan,8   4. …

Read More »
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes